Warning: A non-numeric value encountered in /var/www/sjorslev-demstrup.dk/public_html/wp-content/themes/gonzo/single.php on line 52
Nyheder

Published on april 13th, 2018 | by Mie Jakobsen

0

Ideer fra mødet d. 10. april 2018

Kontaktudvalget takker mange gange for opbakningen til idémødet d. 10. april. 60 borgere var mødt op, og derudover havde et par stykker fremsendt ideer i forvejen. Der blev nedsat 11 arbejdsgrupper og derudover står rigtig mange ideer stadig og venter på, at nogen griber dem. Her nedenunder kan I se, hvilke ideer der kom. Har du lyst til at arbejde med en af dem, er du meget velkommen til at kontakte os på kontaktudvalget@hotmail.com. Kontaktudvalget holder et møde med arbejdsgrupperne d. 17. maj 2018.

Alle ideer fra idémødet d. 10. april 2018

INDOOR
‐Loppemarked indendørs. Fx forår og efterår, evt. væk med den til sommerfesten
‐Blomsterbindingskursus
‐Trædrejekursus
‐Make‐up kursus
‐Fotolære både billeder + redigering
‐Madlavningskursus, for mænd/kvinder. Løbende eller event
‐ Inspirationskursus ”kom og vis dit håndværk” (arbejdsgruppe nedsat, pt. kun 1 person)
‐IT/PC hjælp (PC ambulancen)
‐Aften (familie)arrangementer (på skolen), spisning, spil i vinterhalvåret
‐HUSK vi kan bruge skolens lokaler
‐Musik legestue
‐”Legedag”i Egnscentret opdelt i aldersgrupper , fx 4 gange om året. (arbejdsgruppe nedsat)
‐Indendørs svømmehal
‐Nørkleaften, hygge og snak
‐Sang aften (foregår allerede i kirken+ konfirmandstuen. For alle)
‐DGI karavanen på besøg
‐Fællesspisning oftere, evt. 4 gange årligt. (arbejdsgruppe nedsat)
‐Gang i værkstæderne igen (motorcykel, scooter, knallert, cykel. Metal + træ)(arbejdsgruppe nedsat)
‐Aftentilbud til de unge, evt. klub
‐Film‐klub børn
‐Voksen gymnastik hold med Chris og Anja

OUTDOOR
‐”bydyst”, cykelløb, løb, sponsorløb
‐Legeplads i børnehaven fornyes, byens legeplads
‐Legeplads til de små, Sjørslev (Arbejdsgruppe nedsat)
‐shelters
‐Udendørs fitness faciliteter/redskaber
‐plante forårsløg mm ved de nye byskilte
‐beplantning ved trekanten på Elsborgvej/Sjøslevvej
‐vinterbade sø + sauna, vildmarksbade
‐Blomsterkummer ved hovedvejen i Demstrup (silkeborg‐viborg)
‐ens fortov i byen. Evt fælles arbejdsdag med lugning
‐kortlægning af nuværende stier/løberuter (arbejdsgruppe nedsat)
‐sti fra skolen til Rolighedsvej (sti gruppen??)
‐En sti bag ved træerne ved svinget på Sjørslevvej, nær skoven (sti gruppen??)
‐sti fra Østervandetvej til Galgebakkevej, lige bar Krathgården (sti gruppen??)
‐Flagallé
‐Byvandring
‐BMX‐bane ved børnehaven
‐skaterbane, evt spørge de unge om ønsker
‐Bænk i skoven ved Aunsbjerg, langtidsholdbar og tung
‐Belysning af kirken /solcellelamper

TRAFIK
‐Billister holder ikke for fodgængerne i Demstrup
‐Cykelsti forlænges til Nørrevangsvej i Demstrup
‐Udsyn i kryds i Demstrup er dårligt (fra Sjørslev siden)
‐trafiktælling igennem Demstrrup, hvad er status?
‐Autoværn ved svinget mellem byerne, svinget er meget glat (arbejdsgruppe nedsat)
‐Sving mellem byerne: vigtigt at også materielle skader registreres. Der kommer ny app fra kommunen til registrering af dette
‐Fartbegrænsning mellem byerne
‐Større skilte på Kjellerupvej med ”reklame” for byerne (som indgang til byerne)
‐skilte ved krydset i Demstrup mod skole/idrætsanlæg mm, signalere at der er liv
‐Svinget ved Sjørslevvej 57, høj fart, tung trafik, dårlig udsyn. Mange yngre børn cykler på
vejen. Kan der laves bump?
‐Høj fart på Sjørslevvej forbi Elsborgvej og på Elsborgvej
‐Krydset Adelvej/Sjørslevvej er dårligt indrettet. Evt T‐kryds
‐Fartchikane på Sjørslevvej ved indkørsel til byen. Der er høj fart. Måske 40 km grænse.
‐Sving i starten af Østervandetvej har dårlige oversigtsforhold
‐børn i trafikken: husk gang og løbehjul er mod trafikken.
‐Skiltning med skolebørn på vejen ved skolen flere/bedre placeres.
‐Cykelsti ved Kjellerupvej er i dårlig stand
‐Dårligt fortov på Kjellerupvej (meget ujævnt)
‐Opfordring til at bruge forgængerovergangen i Demstrup (især børn)
‐Høj fart på Sognegårdsvej op mod kirken, dårlig oversigtsforhold, trangt med plads
‐dårlig stand af asfalten ud foran kirken
‐Helleanlæg for enden af Elsborgvej (ved Sjørslevvej). Mange skærer svinget når der drejes ud
på Elsborgvej

EVENTS (arbejdsgruppe nedsat pt kun med 1 person)
‐Voksendans
‐Ungdomsfest i SDIF
‐Fastelavnsfest for voksne ( evt på årshjul)
‐Video foredrag fra Århus universitet
‐Optog i forbindelse med sommerfesten
‐ Foredrag/events i sommerfestugen for dem der ikke interesseret i fodbold
‐Sommercykling
‐Walk and Talk arrangementer
‐Kombineret fællesspisning + arrangement nogle gange med tidlig opstart
‐Nytårskoncert
‐Foto konkurrence
‐Hvem tager årets foto fra lokalområdet
‐Sangkor for voksne
‐frokost jazz med tapas o. lign
‐sponsorcykelløb
‐Trailløb jf aftale med lodsejere
‐Mini bryggeri
‐Fordrag/træner instruktør løb cykling
‐Tour de Hus (arbejdsgruppe nedsat)
‐Fed Fredag, fx 1. fredag i mdr, fælles arrangement (arbejdsgruppe nedsat)
‐Kødkvæg Laug

EGNSCENTRET/SOGNEGÅRDEN
‐landskampe på storskærm i Sognegården/Egnscentret
‐Udvidelse af Egnscentret
‐Orden på mikrofonanlæg i Sognegården og Egnscentret og en god vejledning
‐Arbejdsweekend
‐Rallyfolket, klubhus
‐Video om informationer omkring Egnscentret
‐ Udbyggelse af squash rummet til en anden form for bevægelse
‐ Pergola på det grønne område ved p‐pladsen

DIVERSE
‐invitere de unge med til at beskrive hvad de ønsker
‐Årshjul; en event kalender med planlagte events på års eller halvårs basis. (arbejdsgruppe pt
kun med 1)
‐Landsbyklynger fx Sjørslev/Demstrup – Vium/Hvam‐ Levring
‐Deleøkonomi lokalt, fx trailer, haveredskaber, børnetøj mm
‐Dele økonomi, fx bruge app Yepti.
‐Legeaftale app go little
‐Butik/samlingssted. Genbrug, brugskunst, specialvarer
‐Fælles sogneblad /fælles digital opslagstavle
‐Fond ”udvalg”. Gruppe der kan søge fonde til div. projekter i området
‐PR mere synlig/ BRANDING af lokalområdet
‐Sammenlægning af foreninger/fælles bestyrelse for hele sognet
‐Fælles PR medarbejder 8‐10/ugen for hele området
‐Synliggørelse af hvem der står for facebooksiderne
‐Opdatering af film omkring byerne på hjemmesiden
‐sociale medier
‐syntes godt om på facebooksiderne
‐Bedre kommunikation af aktiviteter i lokalsamfundet
‐skilteramme der kan sættes skilte op med fællesspisning og andre arrangementer


About the AuthorComments are closed.

Til toppen ↑