Lokalrådet for Sjørslev/Demstrup

Lokalrådet varetager interesser for alle borgere i Sjørslev-Demstrup området.

Formålet med lokalrådet er:
At fremme trivsel og kontakt mellem borgerne indbyrdes.
At varetage redigering og udsendelse af Kontaktbladet fire gange om året.
At yde støtte til almenvelgørende formål i Sjørslev-Demstrup området.
At formidle kontakt mellem borgerne og Silkeborg Kommune i sager, der har almene interesser.
At være en art ”samlecentral” for ideer af almen interesse. Borgerne kan til en hver tid henvende sig til udvalget med sådanne ideer.

Lokalrådet består af én repræsentant fra; Sjørslev-Demstrup idrætsforening, Sjørslev skolebestyrelse, Krathgårdens bestyrelse, Demstrup-Sjørslev husmoderforeningen, Brugerrådet v. Solgården, Menighedsrådet, Egnscentret, redaktør, kasserer og fire folkevalgte repræsentanter. Lokalrådet arbejder bl.a. med: Trafiksikkerhed i området, Sjørslev-Demstrups lokale udviklingsplan.

Traditioner:
Fællesspisning, affaldsindsamling, beplantning ved indfaldsveje, opsætning af juletræer med kæder i området.

Lokalrådet består pr. 6. marts 2019 af:

Tommy Morratz, folkevalgt, formand
Ida Poulsen, folkevalgt, næstformand og sekretær
Kirsten Olander, folkevalgt
Kuno Danielsen, folkevalgt
Inger Kunz, husmoderforeningen og menighedsrådet
Anders Ahrenfeldt, skolebestyrelsen
Anne Marie Sørensen, Solgårdens Venneforening
Lars Holmsgaard, Egnscentret
1 person fra Krathgårdens bestyrelse
1 person fra Krathgårdens Støtteforening
1 person fra SDIF
Poul Rasmussen, Redaktør
Niels Peter Jakobsen, kasserer

Facebook: https://www.facebook.com/groups/436960979713419/

Læs LUP (lokal udviklingsplan) for Sjørslev og Demstrup. Udarbejdet i 2012 efter borgermøde, redigeret i 2016:  Sjørslev_Demstrup Udviklingsplan_ver1


Comments are closed.

Til toppen ↑
  • Seneste nyheder

  • Firmaer