Kontaktudvalget

Kontaktudvalget er byernes lokalråd og varetager interesser for alle borgere i Sjørslev-Demstrup området.

Formålet med kontaktudvalget er:
At fremme trivsel og kontakt mellem borgerne indbyrdes.
At varetage redigering og udsendelse af Kontaktbladet fire gange om året.
At yde støtte til almenvelgørende formål i Sjørslev-Demstrup området.
At formidle kontakt mellem borgerne og Silkeborg Kommune i sager, der har almene interesser.
At være en art ”samlecentral” for ideer af almen interesse. Borgerne kan til en hver tid henvende sig til udvalget med sådanne ideer.

Kontaktudvalget består af én repræsentant fra; Sjørslev-Demstrup idrætsforening, Sjørslev skolebestyrelse, Krathgårdens bestyrelse, Demstrup-Sjørslev husmoderforeningen, Brugerrådet v. Solgården, Menighedsrådet, Egnscentret, redaktør, kasserer og fire folkevalgte repræsentanter. Kontaktudvalget arbejder bl.a. med: Trafiksikkerhed i området, Sjørslev-Demstrups lokale udviklingsplan.

Traditioner:
Fællesspisning, affaldsindsamling, beplantning ved indfaldsveje, opsætning af juletræer med kæder i området.

Bestyrelse
Lisbeth Bjærre, folkevalgt, formand tlf. 28593081
Mie Jakobsen, folkevalgt, næstformand tlf. 20660078
Ida Poulsen, folkevalgt, sekretær
Tommy Morratz, folkevalgt
Torben Jensen, SDIF
Inger Kunz, husmoderforeningen og menighedsrådet
Anders Ahrenfeldt, skolebestyrelsen
Anne Marie Sørensen, Brugerrådet
Kasper le Fevre, Krathgårdens bestyrelse
Mette Beining Hedegaard, Krathgårdens Støtteforening
Lars Holmsgaard, Egnscentret
Poul Rasmussen, Redaktør
Niels Peter Jakobsen, kasserer

Facebook: Kontaktudvalget for Sjørslev-Demstrup og omegn

Læs LUP (lokal udviklingsplan) for Sjørslev og Demstrup. Udarbejdet i 2012 efter borgermøde, redigeret i 2016:  Sjørslev_Demstrup Udviklingsplan_ver1

 


Comments are closed.

Til toppen ↑