Menighedsrådet

Menighedsrådet for Sjørslev-Almind-Lysgård Pastorat.

Menighedsrådet er en folkevalgt demokratisk bestyrelse, som tager sig af sognets kirkelige anliggender.

Rådet vælges af, og blandt sognets folkekirkelige medlemmer for en 4-årig periode. Der tiltrådte et nyt råd 1. søndag i advent 2016. Det fremgår af kirkens hjemmeside, hvem der repræsenterer hvilke sogne, da rådet består af 11 medlemmer: 4 fra Sjørslev, 4 fra Almind og 3 fra Lysgård.

Rådet holder møde en gang om måneden. Dets opgave er at bestyre kirke og kirkegård i sognet, at tage sig af personalepleje, da rådet er arbejdsgiver for kirkens- og kirkegårdens ansatte.
Menighedsrådet er ikke præstens arbejdsgiver.

Desuden skal rådet sørge for i samarbejde med præsten, at der er et levende menighedsliv. Med andre ord, at kirken er synlig i lokalsamfundet i form af søndagsgudstjenester, foredrag, musik, koncerter, arrangementer for alle aldersgrupper, f.eks. børnegudstjenester, plejehjemsgudstjenester, sommerfestgudstjeneste o.a.

Det er ligeledes menighedsrådet, der afsætter økonomiske midler til at præsten kan varetage konfirmand- og minikonfirmandundervisningen på en meningsfuld og givende måde for målgruppen og meget, meget andet.

Menighedsrådet administrerer pastoratets økonomiske midler.
Hver anden måned udgives kirkebladet, som husstandsomdeles i hele pastoratet.


Comments are closed.

Til toppen ↑