Sjørslev Præstegård

Præstegården er bygget i 2014, men i samme stil og på samme sted, som den forrige præstegård.

Præstegården bebos af den kirkebogsførende sognepræst Inge Mader Jensen, tlf. 86 66 70 48 og mail imje@km.dk. Desuden betjenes pastoratet af sognepræst (o.a.) Trine Hostrup med en kvote på 25%. Trine Hostrup er bosat i Viborg og virker i 75% af sit præsteembede som ungdomspræst i Viborg Domprovsti.


Comments are closed.

Til toppen ↑