Sjørslev Skole – en afdeling af Trekløverskolen


Sjørslev skole er en grundskole i et spor med klasser fra 0. kl. til og med 6. klasse. I skoleåret 2016/17 er elevtallet på 134. I august 2017 blev Sjørslev Skole en del af et skolefællesskab med Kjellerup og Vinderslev skole, og fællesskabet hedder Trekløverskolen.

Sjørslev afdelingen har valgt at sætte fokus på trivsel fordi:

• Det styrker fællesskabet mellem børnene
• Børn, hvis forældre kender hinanden, mobber ikke hinanden
• Det skaber bedre forståelse børnene imellem
• Børn som trives, er gladere børn

Derfor er der i hver klasse 2-4 forældre som er trivselsambassadører. Deres opgave er at tage initiativ til forskellige trivselsarrangementer for børnene i klassen samt et årligt arrangement for børn og voksne i fællesskab. Klasselæreren har mulighed for at deltage i 1 arrangement – gerne en hverdagsaften.

Traditioner
Morgensang hver morgen, Markedsfest, jule-klippedag, lejrskole for 5. el. 6. klasse, motionsdag, forældredage.

Hjemmeside http://www.trekloeverskolen.dk
Facebook: Sjørslev Skole

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen ønsker at der er et godt samarbejde mellem Sjørslev skole og forældrene, derfor vil vi blandt andet gerne skabe dialog og synlighed mellem skolebestyrelsen og forældrene. Trivsel er i fokus, og vi arbejder med at forbedre trivselsambassadør-konceptet.

Hvad der bl.a. arbejdes med i skolebestyrelsen:
– Den nye skolestruktur og skolebestyrelsens rolle
– Gøre skolebestyrelsen mere synlig på forældreintra
– Trivsel og trivselsambassadør-konceptet

På skolen er ophængt en hvid postkasse ved SFO’en. Det er vores idé-kasse. Her har du mulighed for at komme med dine indspark til bestyrelse og skole. Vi vil meget gerne høre dine tanker om bl.a. om hvorledes erhvervslivet og lokalområdet kan drages ind i skolens hverdag.

Bestyrelse
Formand Anders Herlev Ahrenfeldt
Næstformand Marianne Weigelt Kristensen
Forældrerepræsentant Anders Borup Funderskov
Forældrerepræsentant Britt Foged Sørensen
Forældrerepræsentant Lars Skjoldan
Forældrerepræsentant Marie Behn-Segall
Forældrerepræsentant Mie Riis
Medarbejderrepræsentant Evan Thorhauge
Medarbejderrepræsentant Hanne Irene Andreassen
Medarbejderrepræsentant Louise Vittrup Gade
Medarbejderrepræsentant Marianne Billeskov Mortensen

Traditioner:
Hvert 2. år samarbejder skolebestyrelsen og trivselsambasadørene om et trivselsarrangement for skolens elever, søskende og forældre.

Hjemmeside: http://www.trekloeverskolen.dk


Comments are closed.

Til toppen ↑