Udlejning

Priser på leje af hallen i Egnscentret

Som et tilbud til lokalområdets beboer, er der mulighed for at leje hallen til familieaktivitetsdage samt børnefødselsdage*. Ved afholdelse af andre fester og arrangementer henvises til Sognegårdens festlokaler v. Jønne – tlf. nr. 29480594.

Pris
Halleje på timebasis 300 kr./time
Børnefødselsdage* ( max. 4 timer) **(tilbud) 800 kr.
Familieaktivitetsdag (max. 8 timer) (300kr./time,dog max. 1400 kr.)

*til og med 6. klasse
**udover 4 timer er prisen 300 kr./time

Der er mulighed for at låne kantineområdet og terrasse i forbindelse med leje af hallen. Dog vil dette kun være muligt, såfremt idrætsforeningen ikke har aktiviteter (f.eks. fodboldkamp) på det aktuelle tidspunkt, idet idrætsforeningen jo benytter lokaliteterne som klubhus.

Det er også muligt at leje Sognegården til forskellige arrangementer, se mere her.

Øvrige retningslinjer vedr. udlejning:

– I vinterhalvåret udlejes kun på lørdage og søndage samt evt. helligdage. Sluttidspunktet for lejemålet er senest kl. 22.00.

– Hallen må ikke benyttes før aftalte starttidspunkt, såfremt en eller flere af banerne er i brug til f.eks. badminton eller andet

– Bolde og redskaber sættes tilbage i redskabsrummet efter endt brug.

– Køkkenet kan evt. lånes til f.eks. brygning af kaffe og rengøring af medbragt service, efter aftale med kantineforeningen.

– Udleveret nøglebrik til redskabsrum, afleveres i køkken eller postkasse efter brug.

– E-mail adresse oplyses ved booking af hallen, og faktura fremsendes få dage efter arrangementet. Betaling otte dage netto.

Har du spørgsmål eller ønsker du at leje hallen, så kontakt halinspektøren på tlf. nr. 20472698 eller send en mail på: egnscentret@fiberpost.dk


Comments are closed.

Til toppen ↑