Værksted

Egnscentrets værksteder

Egnscentret har 2 værksteder, hvoraf det ene er indrettet med maskiner og inventar til træforarbejdning, og det andet med alt tænkeligt udstyr, som hører et moderne metalværksted til. Værkstederne er frit tilgængelige for egnens beboer på følgende betingelser:

– Brug af værkstedets udstyr og maskiner sker på eget ansvar.

– Bruger skal introduceres i brug af maskiner før disse benyttes (Lars Holmsgaard tovholder)

– Der betales 100 kr. i depositum for nøglebrik, som giver adgang til værkstedet.

– Efter brug af værkstederne, sørger bruger selv for oprydning og støvsugning.

– Det vil fremadrettet være mulighed for, at EKA opkræver et årligt bruger gebyr, til dækning af vedligehold mm.

– Opmagasinering af brugers dele/maskiner i værkstedet, må kun ske for en kortere periode, og ellers kun efter aftale med halinspektøren.

– Er der brug for at råde over et af værkstederne over en længere periode til større opgaver, skal dette aftales med halinspektøren eller Lars Holmsgaard.

– Hvis værkstederne er reserveret til kursus aftener, annonceres dette på opslag i værkstedet og på aktivitetskalenderen

Kurser i motorlære, MC klargøring og møbelpolstring, har tidligere været afholdt i værkstederne. For den kommende periode er der planer for opstart af guitarbygning, MC klargøring samt vinterklargøring af påhængsmotorer til både. Dette vil blive annonceret på aktivitetskalenderen og hjemmesiden i øvrigt.

Har du ideer/forslag til nye tiltag/kurser i værkstederne, så kontakt halinspektøren eller Lars Holmsgaard.


Comments are closed.

Til toppen ↑